Tjenester

Vi hjeper kunden gjennom hele prossessen helt fra planleggnings stadiet til det ferdige produktet.

Prosjekt og Prosjektering.

Coolteam skal ikke bare være en god leverandør for våre kunder, men også en støttespiller. Vi kan bistå med rådgivning og foreslå gunstige løsninger som tar hensyn til dine behov og ønsker. Våre erfarne prosjektledere sørger for god styring og oversikt gjennom hele prosjektet. De har ansvaret for at alle leveringer skjer i henhold til avtalt tid og kvalitet, i tillegg til oppfølging av anleggene. Dette sikrer en god økonomi og ønskede resultater.

Montasje

Vi har dyktige og dedikerte montører som står på hodet for deg. Våre montører er løsningsorienterte og ansvarsfulle. Dette sikrer at kunden får det produktet som er lovet. Vi har også personell med annen fagkompetanse relatert til våre arbeidsområder.

Service og vedlikehold.

Forebyggende service er en viktig del av vårt tjenestetilbud. Det innebærer at vi overvåker produkter/installasjoner som er plassert ute hos våre kunder, slik at vi kan foreta reparasjoner før problemet oppstår og evt. ”havarier” kan unngås. Dette betyr spart tid, bedre økonomi og mindre bekymringer for deg som kunde. I de tilfellene der det likevel går galt, skal vi ikke være langt unna. Vår vakttelefon er operativ 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, slik at du får hjelp når du trenger det.